Links

Links

Interessante links:


Vogelwerkgroep Meijendel

De Vogelwerkgroep Meijendel is de oudste in haar soort in Nederland en inventariseert sinds 1958 het duingebied tussen Den Haag, Wassenaar en de Wassenaarse Slag. Zo’n veertig leden inventariseren in het voorjaar broedvogels. In najaar en winter tellen ze standvogels, doortrekkers en wintergasten.


Vogelbescherming Nederland


IVN, afdeling Leiden

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.


Het Leeuwerikfonds

De Stichting Leeuwerikfonds is op 6 juli 2015 opgericht, vooral met het doel om Lentevreugd (Wassenaar) weer aantrekkelijk te maken als broedplek voor de veldleeuwerik.